فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1908 - خواب رفتن در حال سجده

عن الرضا - علیه السلام - قال:
اذا نام العبد و هو ساجد، قال الله - عزوجل - للملائکة: انظروا الی عبدی قبضت روحه و هو فی طاعتی؛
چون بنده در حال سجده به خواب رود، خداوند - عزوجل - به فرشتگان گوید: بنده ام را ببینید روحش را در حال اطاعتم قبضه کردم.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)

1909 - سجده امام رضا - علیه السلام - در توفان

جاءت ریح و انا سجد، و جعل کل انسان یطلب موضعاً و انا ساجد ملح فی الدعاء علی ربی - عزوجل - حتی سکنت؛
در سجده بودم که باد (سختی) وزید و هر کس به دنبال پناهگاهی می گشت و من همچنان در سجده بر خدایم می نالیدم تا هوا آرام شد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)

1910 - سیره پیشوایان

فیما کتب الرضا - علیه السلام - للمأمون بالسند المتقدم قال:
و من دین الائمة - علیهم السلام - الورع و العفة و الصدق و الصلاح و طول السجود؛
امام رضا (ع) ضمن نامه ای به مأمون چنین نوشت: از سیره پیشوایان، ورع و عفت و راستگویی و صلاح و طول سجده است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)