فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1906 - سجده را طولانی کنید

قال امیرالمؤمنین - علیه السلام -:
اطیلوا السجود، فمامن عمل اشد علی ابلیس من ان یری ابن آدم ساجداً لانه امر بالسجود، فعصی و هذا امر بالسجود فأطاع و نجا؛
سجده را طولانی کنید که هیچ کاری بر ابلیس سنگین تر از این نیست که فرزند آدم را در حال سجده ببیند، چون به او دستور سجده داده شد، ولی عصیان ورزید، در حالی که فرزند آدم مأمور به سجده شد و اطاعت کرد و نجات یافت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 161)

1907 - آثار سجده بر پیشانی

قال الباقر - علیه السلام -:
کان لابی - علیه السلام - فی موضع سجوده اثار ناتئة و کان یقطعها فی السنة مرتین فی کل مرة ثفنات فسمی ذاالثفنات لذلک؛
پدرم در جایگاه سجودش آثاری برآمده داشت و در سال دو بار آنها را می برید و در هر بار پنج پینه داشت، لذا به نام ذاالثفنات (دارای پینه ها) نامیده شد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 161)

1908 - خواب رفتن در حال سجده

عن الرضا - علیه السلام - قال:
اذا نام العبد و هو ساجد، قال الله - عزوجل - للملائکة: انظروا الی عبدی قبضت روحه و هو فی طاعتی؛
چون بنده در حال سجده به خواب رود، خداوند - عزوجل - به فرشتگان گوید: بنده ام را ببینید روحش را در حال اطاعتم قبضه کردم.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)