فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1904 - نهی از سجده بر پیراهن

روی عن ابیه عن ابائه عن رسول الله - صلی الله علیه و آله -
انه نهی ان یسجد المصلی علی ثوبه او علی کمه او علی کور عمامته؛
امام صادق (ع) از پدرانش از رسول خدا (ص) نقل می کند که آن حضرت نهی می کرد نمازگزار بر پیراهن و عمامه اش سجده کند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 1657)

1905 - سجده امام صادق بر تربت امام حسین (ع)

ارشاد القلوب للدیلمی قال:
کان الصادق - علیه السلام - لا یسجد الا علی تربة الحسین - علیه السلام - تذللا لله و استکانة الیه؛
امام صادق (ع) جز بر تربت حسین (ع) سجده نمی کرد تا در پیشگاه خدا اظهار خواری و فروتنی کند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 158)

1906 - سجده را طولانی کنید

قال امیرالمؤمنین - علیه السلام -:
اطیلوا السجود، فمامن عمل اشد علی ابلیس من ان یری ابن آدم ساجداً لانه امر بالسجود، فعصی و هذا امر بالسجود فأطاع و نجا؛
سجده را طولانی کنید که هیچ کاری بر ابلیس سنگین تر از این نیست که فرزند آدم را در حال سجده ببیند، چون به او دستور سجده داده شد، ولی عصیان ورزید، در حالی که فرزند آدم مأمور به سجده شد و اطاعت کرد و نجات یافت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 161)