فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1903 - اثر یک سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من سجد سجدة حط عند بها خطیئة، و رفع له بها درجة؛
هر کس سجده ای کند، گناهی از او از بین می رود و درجه ای به او داد می شود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 163)

1904 - نهی از سجده بر پیراهن

روی عن ابیه عن ابائه عن رسول الله - صلی الله علیه و آله -
انه نهی ان یسجد المصلی علی ثوبه او علی کمه او علی کور عمامته؛
امام صادق (ع) از پدرانش از رسول خدا (ص) نقل می کند که آن حضرت نهی می کرد نمازگزار بر پیراهن و عمامه اش سجده کند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 1657)

1905 - سجده امام صادق بر تربت امام حسین (ع)

ارشاد القلوب للدیلمی قال:
کان الصادق - علیه السلام - لا یسجد الا علی تربة الحسین - علیه السلام - تذللا لله و استکانة الیه؛
امام صادق (ع) جز بر تربت حسین (ع) سجده نمی کرد تا در پیشگاه خدا اظهار خواری و فروتنی کند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 158)