فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1901 - سجده بر تربت امام حسین (ع)

روی معاویة بن عمار قال:
کان لأبی عبدالله - علیه السلام - خریطة دیباج صفراء فیها تربة ابی عبدالله - علیه السلام - فکان اذا حضرت الصلاة صبه علی سجادته و سجد علیه، ثم قال - علیه السلام -: السجود علی تربة الحسین - علیه السلام - یخرق الحجب السبع؛
ابن عمار گوید: امام صادق (ع) پارچه دیباج زردی داشت که تربت ابا عبدالله (ع) در آن بود و هنگامی که وقت نماز می رسید آن را بر سجاده اش می ریخت و بر آن سجده می کرد، سپس می فرمود: سجده بر خاک حسین (ع) حجابهای هفتگانه را می درد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 153)

1902 - حضرت ابراهیم (ع) و سجده فراوان

قلت لابی عبدالله - علیه السلام -:
لم اتخذ الله تعالی ابراهیم خلیلاً؟ قال: لکثرة سجوده علی الارض؛
شخصی از امام صادق (ع) پرسید: چرا خداوند ابراهیم را دوست خود گرفت؟ فرمود: چون بسیار بر زمین سجده می کرد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 163)

1903 - اثر یک سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من سجد سجدة حط عند بها خطیئة، و رفع له بها درجة؛
هر کس سجده ای کند، گناهی از او از بین می رود و درجه ای به او داد می شود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 163)