فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1895 - اعضای سجده

عن موسی بن جعفر، عن ابائه، علیهم السلام قال:
قال علی - علیه السلام - فی قوله تعالی: و ان المساجد لله ما سجدت به من جوار حک لله تعالی فلاتدعوا مع الله احدا؛
موسی بن جعفر (ع) از پدرانش نقل می کند: علی (ع) درباره آیه و ان المساجد لله گفت: یعنی اعضایت که از تو برای خدا سجده می کند پس کسی را با خدا مخوان.
(بحارالانوار، ج 85، ص 138)

1896 - سجده بر زمین

عن یعقوب بن یزید رفعه الی ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
السجود علی الارض فریضة؛
سجده بر زمین فریضه است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 165)

1897 - دلیل دو بار سجده در نماز

و قالوا ایضاً فی علة السجود مرتین: ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - لمااسری به الی السماء و رأی عظمة ربه سجد، فلما رفع رأسه رأی من عظمته ما رأی فسجد ایضاً فصار سجدتین؛
در علت این که چرا سجده دوبار است، گفته اند: هنگامی که پیامبر (ص) را به معراج بردند و عظمت خداوند را دید، به سجده رفت پس از آن که سر از سجده بلند نمود، عظمتهای بیشتری دید و دوباره سجده کرد. این است که سجده دوبار انجام گرفت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 139)