فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1888 - تعبیر مساجد الله

و ان السماجد لله فلا تدعوا مع الله احداً قال: المساجد السبعة التی یسجد علیها: الکفان و الرکبتان و الابهامان و الجبهة؛
و این که مساجد از آن خدا است. (پس هیچ کس را با خدا مخوانید مساجد همان هفت موضعی هستند که بر آن سجده کنند (یعنی): کف دستان و دو زانو و دو انگشت ابهام (پا) و پیشانی.
(بحارالانوار، ج 85، ص 133)

1889 - سجده ناقص

عن علی بن جعفر عن موسی ابن جعفر - علیهماالسلام - قال:
سألته عن الرجل یسجد ثم لا یرفع یدیه من الارض حتی یسجد الثانیة هل یصلح له ذلک؟ قال: ذلک نقص فی الصلاة؛
علی بن جعفر گوید: از موسی بن جعفر (ع) پرسیدم: اگر کسی سجده کند و سر از سجده بردارد، ولی دستها را همچنان تا سجده دوم بر زمین نگاه دارد؟ آیا نمازش درست است، فرمود: این کار نقصی در نماز است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 134)

1890 - مواضع سجده

قال الباقر - علیه السلام -:
السجود علی سبعة اعظم: الجبهة والکفین و الرکبتین و الابهامین و ترغم بأنفک، اما المفترض فهذه السبعة و اما الارغام فسنة؛
سجده بر هفت موضع است: پیشانی کف دستها، زانوها و دو انگشت ابهام (پا) و بینی را بر زمین می گذاری، لیکن واجب همان هفت موضع است و گذاشتن بینی مستحب است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 134)