فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1887 - مشمول شفاعت و همنشین پیامبر (ص)

روی ان رجلا قال لرسول الله - صلی الله علیه و آله -
ادع الله ان یجعلنی من اهل شفاعتک و یرزقنی مرافقتک فی الجنة. قال - صلی الله علیه و آله -: اعنی بکثرة السجود؛
مردی به پیامبر (ص) عرض کرد: یا رسول الله! از خدا بخواه که مرا مشمول شفاعت تو قرار دهد و از همنشینان تو در بهشت باشم. (رسول خدا (ص) فرمود: من از خدا می خواهم ولی تو هم مرا با زیادی سجده کمک کن.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 345)

1888 - تعبیر مساجد الله

و ان السماجد لله فلا تدعوا مع الله احداً قال: المساجد السبعة التی یسجد علیها: الکفان و الرکبتان و الابهامان و الجبهة؛
و این که مساجد از آن خدا است. (پس هیچ کس را با خدا مخوانید مساجد همان هفت موضعی هستند که بر آن سجده کنند (یعنی): کف دستان و دو زانو و دو انگشت ابهام (پا) و پیشانی.
(بحارالانوار، ج 85، ص 133)

1889 - سجده ناقص

عن علی بن جعفر عن موسی ابن جعفر - علیهماالسلام - قال:
سألته عن الرجل یسجد ثم لا یرفع یدیه من الارض حتی یسجد الثانیة هل یصلح له ذلک؟ قال: ذلک نقص فی الصلاة؛
علی بن جعفر گوید: از موسی بن جعفر (ع) پرسیدم: اگر کسی سجده کند و سر از سجده بردارد، ولی دستها را همچنان تا سجده دوم بر زمین نگاه دارد؟ آیا نمازش درست است، فرمود: این کار نقصی در نماز است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 134)