فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1886 - حالت گذاشتن دستها در سجده

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا تصویت للسجود فقدم یدیک الی الارض قبل رکبتیک بشی ء؛
هنگامی که برای سجده خم شدی، کمی پیش از این که زانوهایت به زمین برسد، دستها را بر زمین بگذار.
(بحارالانوار، ج 85، ص 138)

1887 - مشمول شفاعت و همنشین پیامبر (ص)

روی ان رجلا قال لرسول الله - صلی الله علیه و آله -
ادع الله ان یجعلنی من اهل شفاعتک و یرزقنی مرافقتک فی الجنة. قال - صلی الله علیه و آله -: اعنی بکثرة السجود؛
مردی به پیامبر (ص) عرض کرد: یا رسول الله! از خدا بخواه که مرا مشمول شفاعت تو قرار دهد و از همنشینان تو در بهشت باشم. (رسول خدا (ص) فرمود: من از خدا می خواهم ولی تو هم مرا با زیادی سجده کمک کن.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 345)

1888 - تعبیر مساجد الله

و ان السماجد لله فلا تدعوا مع الله احداً قال: المساجد السبعة التی یسجد علیها: الکفان و الرکبتان و الابهامان و الجبهة؛
و این که مساجد از آن خدا است. (پس هیچ کس را با خدا مخوانید مساجد همان هفت موضعی هستند که بر آن سجده کنند (یعنی): کف دستان و دو زانو و دو انگشت ابهام (پا) و پیشانی.
(بحارالانوار، ج 85، ص 133)