فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1880 - هفت موضع سجده

عن الصادق عن ابیه - علیهما السلام - قال:
یسجد ابن ادم علی سبعة اعظم: یدیه و رجلیه و رکبتیه و جبهته؛
امام صادق (ع) از پدرش نقل می فرماید: فرزند آدم، با هفت استخوان (موضع) سجده می کند: دو دست، دو پا، دو زانو، پیشانی اش.
(بحارالانوار، ج 85، ص 134)

1881 - سجده زن

عن علی بن جعفر عن اخیه - علیه السلام -:
سألته عن المرأة اذا سجدت یقع بعض جبهتها علی الارض و بعضها یغطیه الشعر هل یجوز؟ قال: لا حتی تضع جبهتها علی الارض؛
زنی به سجده می رود و قسمتی از پیشانی اش روی زمین (خاک یا هرچه سجده بر آن صحیح است) قرار می گیرد و قسمتی را موی سر مانع می شود آیا درست است؟ فرمود: نه تا آنگاه که پیشانی را بر زمین بگذارد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 130)

1882 - سجده بر پشت دست

عن عبدالله بن جماد، عن ابی بصیر قال:
قلت لابی عبدالله - علیه السلام -: جعلت فداک، الرجل یکون فی السفر فیقطع علیه الطریق فیبقی عریاناً فی سراویل و لایجد ما یسجد علیه و یخاف ان سجد علی الرمضاء احترقت وجهه قال: یسجد علی ظهر کفه فانها احد المساجد؛
ابو بصیر گوید: از امام صادق - علیه السلام - پرسیدم: فدایت شوم، شخصی در سفر است و دزد مال او را می برد و با یک شلوار و برهنه می ماند و چیزی نمی یابد که بر آن سجده کند و می ترسد که اگر بر ریگها سجده کند، صورتش بسوزد. (تکلیف او چیست؟) فرمود: بر پشت دستش سجده می کند؛ زیرا پشت دست، یکی از سجده گاهها است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 132)