فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1878 - چگونگی سجده هنگام زخم در پیشانی

سئل ابو عبدالله - علیه السلام - عمن بجهته علة لا یقدر علی السجود علیها؟ قال: یضع ذقنه علی الارض ان الله تعالی یقول: و یخرون للاذقان سجداً؛
شخصی از امام صادق (ع) پرسید: کسی که زخمی در پیشانی دارد و نمی تواند سجده کند، تکلیف او چیست؟ فرمود: چانه را بر زمین بگذارد، خداوند می فرماید: چانه های خود را برای سجده بر زمین می گذارند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 125)

1879 - سجده بر ریگها

عن علی بن جعفر عن موسی بن جعفر - علیه السلام - قال:
سألته عن الرجل یسجد علی الحصاة فلایمکن جبهته من الارض، قال: یحرک جبهته حتی یمکن و ینحی الحصاة عن جبهته ولایریفع رأسه؛
کسی بر ریگها سجده می کند و پیشانی او بر زمین قرار نمی گیرد حکمش چیست؟ فرمود: آن قدر پیشانی را حرکت دهد تا بر زمین جای گیرد و ریگها را از پیشانی کنار زند و (در عین حال) سرش را از زمین برندارد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 129)

1880 - هفت موضع سجده

عن الصادق عن ابیه - علیهما السلام - قال:
یسجد ابن ادم علی سبعة اعظم: یدیه و رجلیه و رکبتیه و جبهته؛
امام صادق (ع) از پدرش نقل می فرماید: فرزند آدم، با هفت استخوان (موضع) سجده می کند: دو دست، دو پا، دو زانو، پیشانی اش.
(بحارالانوار، ج 85، ص 134)