فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1877 - سه بار ذکر سجده

قال الصادق - علیه السلام -:
و قل فی السجود: سبحان ربی الاعلی ثلاث مرات؛
در سجده سه بار بگو: سبحان ربی الاعلی و بحمده.
(بحارالانوار، ج 85، ص 138)

1878 - چگونگی سجده هنگام زخم در پیشانی

سئل ابو عبدالله - علیه السلام - عمن بجهته علة لا یقدر علی السجود علیها؟ قال: یضع ذقنه علی الارض ان الله تعالی یقول: و یخرون للاذقان سجداً؛
شخصی از امام صادق (ع) پرسید: کسی که زخمی در پیشانی دارد و نمی تواند سجده کند، تکلیف او چیست؟ فرمود: چانه را بر زمین بگذارد، خداوند می فرماید: چانه های خود را برای سجده بر زمین می گذارند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 125)

1879 - سجده بر ریگها

عن علی بن جعفر عن موسی بن جعفر - علیه السلام - قال:
سألته عن الرجل یسجد علی الحصاة فلایمکن جبهته من الارض، قال: یحرک جبهته حتی یمکن و ینحی الحصاة عن جبهته ولایریفع رأسه؛
کسی بر ریگها سجده می کند و پیشانی او بر زمین قرار نمی گیرد حکمش چیست؟ فرمود: آن قدر پیشانی را حرکت دهد تا بر زمین جای گیرد و ریگها را از پیشانی کنار زند و (در عین حال) سرش را از زمین برندارد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 129)