فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1870 - ریزش گناهان با سجده فراوان

جاء رجل الی رسول الله - صلی الله علیه و آله - فقال: یا رسول الله! کثرت ذنوبی و ضعف عملی. فقال رسول الله - صلی الله علیه و آله -: اکثر السجود فانه یحط الذنوب کما تحط الریح ورق الشجر؛
مردی خدمت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - رسید و از زیادی گناه و کمی عمل صالح شکایت کرد آن حضرت فرمود: زیاد سجده به جای آور، زیرا سجده گناهان را می ریزید، همچنان که باد برگ درختان را.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 76)

1871 - اعضای بدن هنگام سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
السجود علی سبعة اعضاء: الوجه، و الیدین، و الرکبتین، و الرجلین؛
سجده با هفت عضو صورت می گیرد، صورت، دو دست، دو زانو، و دو پا.
(بحارالانوار، ج 85، ص 128)

1872 - سجده بعد از نماز مغرب

قال الصادق - علیه السلام -:
یستجب الدعاء فی اربعة مواطن: فی الوتر و بعد الفجر، و بعد الظهر، و بعد المغرب، و فی روایة یسجد بعد المغرب و یدعو، فی سجوده؛
دعا در چهار جا مستحب است: در نماز وتر، بعد از فجر، بعد از نماز ظهر و مغرب. در روایتی آمده که پس از نماز مغرب، انسان به سجده رود و در سجده اش دعا بخواند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 324)