فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1865 - نزدیکی به خدا با سجده های پنهان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما تقرب العبد الی الله بشی ء افضل من سجود خفی؛
هیچ بنده ای به خدایش به چیزی بهتر از سجده پنهانی نزدیک نشده است.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 345)

1866 - مدت سجده امام کاظم (ع)

کان موسی بن جعفر - علیه السلام - یسجد بعد ما یصلی فلا یرفع رأسه حتی یتعالی النهار؛
امام موسی کاظم (ع) بعد از نماز صبح به سر سجده می گذارد و تا برآمدن خورشید در میان آسمان سر از سجده برنمی داشت.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 345)

1867 - سجده شکر برای هر نعمت

قال الصادق - علیه السلام -:
ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - کان فی سفر یسیر علی ناقة له اذ نزل فسجد خمس سجدات. فلما رکب قالوا: یا رسول الله! انا رأینا صنعت شیئاً لم تصنعه فقال - صلی الله علیه و آله -: نعم، استقبلنی جبرئیل فبشرنی ببشارت من الله فسجدت لله شکراً لکل بشری سجدة؛
در سفر رسول خدا (ص) سوار شتری بود که ناگهان پیاده شد و پنج سجده به جای آورد و سپس سوار مرکب شد اصحاب علت این کار را پرسیدند آن حضرت فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و مرا پنج بشارت داد و من به شکرانه هر بشارتی سجده ای به جا آوردم.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 346)