فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1862 - پالایندگی سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا سجد العبد طهر سجوده ما تحت جبهته الی سبع ارضین؛
آن گاه که بنه به سجده می رود سجده اش از زیر پیشانی تا هفت طبقه از زمین را پاک می گرداند. (این مطلب اشاره به عظمت نماز و پالایندگی آن دارد).
(کنزالعمال، ج 7، ص 291، ح 18934)

1863 - بر سجده خود بیفیزایید

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من عبد یسجد لله سجدة الا کتب الله له بها حسنة و حط عنه بها سیئة و رفع له بها درجة فاستکثروا من السجود؛
هیچ بنده ای نیست که برای خدا سجده کند، مگر این که خداوند به واسطه آن حسنه ای برایش می نویسد و گناهی از او محو می کند و درجه ای بر مقام او می افزاید پس بر سجده خود بیفزایید.
(کنزالعمال، ج 7، ص 293، ح 18940)

1864 - سجده طولانی و وعده بهشت

مر بالنبی - صلی الله علیه و آله - رجل و هو یعالج بعض حجراته. فقال: یا رسولا الله! الا اکفیک؟ فقال: شأنک فلما فرغ. قال له رسول الله - صلی الله علیه و آله -: حاجتک؟ قال: الجنة. فاطرق رسول الله - صلی الله علیه و آله - ثم قال: نعم، فلما ولی قال له: یا عبدالله! اعنا بطول السجود؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - مشغول تعمیر یکی از اتاقهایش بود. رهگذری بر او گذشت و عرض کرد: یا رسول الله اجازه می دهید شما را در این کار یاری کنم؟ پیامبر (ص) فرمود: اختیار با خودت هست و آن مرد به کمک پیامبر (ص) شتافت هنگامی که از کار دست کشیدند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چه حاجتی داری؟ مرد جواب داد: بهشت را. پیامبر صلی الله علیه و آله مکثی کرد و سپس به او قول بهشت داد و چون مرد به راه افتاد فرمود: ای بنده خدا! ما را در تحقق این وعده، با سجده های طولانی ات کمک کن.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 345)