فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1855 - پاداش هر سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اعلم انک لا تسجد لله سجدة الا رفع الله لک بها درجة و حط عنک بها خطیئة؛
بدان که هرگاه خدا را یک بار سجده کنی، خداوند برای آن سجده یک درجه بر مقامت بیفزاید و گناهی از تو بیامرزد.
(کنزالعمال، ج 7، ص 285، ح 18899)

1856 - بالا رفتن مقام در بهشت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اکثروا من السجود فانه لیس من مسلم یسجد لله تعالی سجدة الا رفعه الله بها درجة فی الجنة، و حط عنه بها خطیئة؛
بسیار سجده کن که هرگاه مسلمانی خدای بزرگ را سجده کند، خداوند به پاداش آن سجده مقامش را در بهشت بالا می برد و یک گناهش را می آمرزد.
(کنزالعمال، ج 7، ص 286، ص 18903)

1875 - اثر سجده بر پیشانی

قال علی - علیه السلام -:
انی لاکره للرجل ان تری جبهته جلحاء لیس فیها شی ء من اثر السجود؛
من دوست ندارم برای مردی که پیشانی اش صاف باشد و اثر سجود (حالت برآمدگی که از کثرت سجود ظاهر می شود) بر آن دیده نمی شود.
(بحارالانوار، ج 71، ص 345)