فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

195 - سجده در دل شب

والذین یبیتون لربهم سجداً و قیاماً؛
کسانی که شب را برای پروردگارشان در حال سجده و قیام بیتوته می کنند.
(سوره فرقان، آیه 64)

196 - تسبیح و سجده برای خدا در شب

و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلاً طویلا:
و در شبانگاه برای او سجده کن، و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی.
(سوره دهر، آیه 26)

احادیث: