فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

193 - اثر سجده

واسجد و اقترب:
سجده نما و به خدا تقرب جوی.
(سوره علق، آیه 19)

194 - حضرت مریم (س) و سجده برای خداوند

یا مریم اقنتی لربک واسجدی و ارکعی مع الراکعین؛
ای مریم فرمانبردار خدا باش و سجده برای حضرت حق به جای آر و با اهل رکوع و عبادت به رکوع و بندگی برای پرروردگارت برخیز.
(سوره آل عمران، آیه 43)

195 - سجده در دل شب

والذین یبیتون لربهم سجداً و قیاماً؛
کسانی که شب را برای پروردگارشان در حال سجده و قیام بیتوته می کنند.
(سوره فرقان، آیه 64)