فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

192 - مخالفت ابلیس از سجده بر آدم

و اذا قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین؛
و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده کردند جز شیطان، که سرباز زدند و تکبر ورزید، (و به خاطر نافرمانی و تکبر) از کافران شد.
(سروه بقره، آیه 34)

193 - اثر سجده

واسجد و اقترب:
سجده نما و به خدا تقرب جوی.
(سوره علق، آیه 19)

194 - حضرت مریم (س) و سجده برای خداوند

یا مریم اقنتی لربک واسجدی و ارکعی مع الراکعین؛
ای مریم فرمانبردار خدا باش و سجده برای حضرت حق به جای آر و با اهل رکوع و عبادت به رکوع و بندگی برای پرروردگارت برخیز.
(سوره آل عمران، آیه 43)