فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

191 - سجده و رستگاری

یا ایهاالذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون؛
ای اهل ایمان! در برابر خدا رکوع و سجود به جای آرید و حضرتش را در تمامی شئون حیات بنده و فرمانبردار باشید و هرکار خیری را انجام دهید تا به رستگاری و فلاح و پیروزی و نجات برسید.
(سوره حج، آیه 77)

192 - مخالفت ابلیس از سجده بر آدم

و اذا قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین؛
و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده کردند جز شیطان، که سرباز زدند و تکبر ورزید، (و به خاطر نافرمانی و تکبر) از کافران شد.
(سروه بقره، آیه 34)

193 - اثر سجده

واسجد و اقترب:
سجده نما و به خدا تقرب جوی.
(سوره علق، آیه 19)