فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

190 - سجده برای خداوند رحمان

و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالو و ما الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفوراً؛
و وقتی که به آن ها گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید می گویند رحمان چیست؟! (ما اصلا رحمان را نمی شناسیم) ما برای چیزی سجده می کنیم که تو به ما دستور می دهی (این سخن را می گویند) و بر نفرتشان افزوده می شود!
(سوره فرقان، آیه 60)

191 - سجده و رستگاری

یا ایهاالذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون؛
ای اهل ایمان! در برابر خدا رکوع و سجود به جای آرید و حضرتش را در تمامی شئون حیات بنده و فرمانبردار باشید و هرکار خیری را انجام دهید تا به رستگاری و فلاح و پیروزی و نجات برسید.
(سوره حج، آیه 77)

192 - مخالفت ابلیس از سجده بر آدم

و اذا قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین؛
و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده کردند جز شیطان، که سرباز زدند و تکبر ورزید، (و به خاطر نافرمانی و تکبر) از کافران شد.
(سروه بقره، آیه 34)