فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

189 - سجده پیامبر (ص) و یارانش

محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تریهم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من الله و رضواناً سیماهم فی وجوههم من اثر السجود...؛
محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کفار سر سخت و شدید و در میان خود مهربانند، پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی، آنها همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است.
(سوره فتح، ایه 29)

190 - سجده برای خداوند رحمان

و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالو و ما الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفوراً؛
و وقتی که به آن ها گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید می گویند رحمان چیست؟! (ما اصلا رحمان را نمی شناسیم) ما برای چیزی سجده می کنیم که تو به ما دستور می دهی (این سخن را می گویند) و بر نفرتشان افزوده می شود!
(سوره فرقان، آیه 60)

191 - سجده و رستگاری

یا ایهاالذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون؛
ای اهل ایمان! در برابر خدا رکوع و سجود به جای آرید و حضرتش را در تمامی شئون حیات بنده و فرمانبردار باشید و هرکار خیری را انجام دهید تا به رستگاری و فلاح و پیروزی و نجات برسید.
(سوره حج، آیه 77)