فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

186 - سجده و پرستش برای خدا

فاسجدوا لله و اعبدوا:
برای خدا سجده کنید و او را پرستش نمایید.
(سوره نجم، آیه 62)

187 - سجده و دوری از تکبر

انما یؤمن بایاتنا الذین ذکروا بها خروا سجداً و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون؛
تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت این آیات به آنها یادآوری شود به سجده می افتد و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جای می آورند و تکبر نمی کنند.
(سوره سجده، آیه 15)

188 - سجده خاضعانه مخلوقات

اولم یروا الی ما خلق الله من شی ء یتفیؤا ضلاله عن الیمین و الشمائل سجداً لله و هم داخرون؛
آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند، که چگونه سایه هایشان از راست و چپ حرکت کردند و با خضوع برای خدا سجده می کنند.
(سوره نحل، آیه 48)