فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

184 - سجده فرشتگان

و لله یسجد ما فی السموات و ما فی الارض من دابة و الملائکة و هم لا یستکبرون؛
(نه تنها سایه ها بلکه) تمام آنچه در آسمانها و در زمین از جنبندگان وجود دارد و همچنین فرشتگان برای خدا سجده می کنند و هیچ گونه تکبری نمی ورزند.
(سوره نحل، آیه 49)

185 - شاهد اعمال

الذی یریک حین تقوم، و تقبلک فی الساجدین؛
همان کسی که تو را به هنگامی که (برای عبادت) برمی خیزی، می بیند و حرکت تو را در میان سجده کنندگان مشاهده می کند.
(سوره شعراء، آیات 219 و 218)

186 - سجده و پرستش برای خدا

فاسجدوا لله و اعبدوا:
برای خدا سجده کنید و او را پرستش نمایید.
(سوره نجم، آیه 62)