فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

181 - سجده بر خاک

قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلی علیهم یخرون للاذقان سجداً؛
بگو: چه شما ایمان بیاورید و چه نیاورید، آنها که پیش از این علم و دانش به آنان داده شده هنگامی که (این ایات) بر آنها خوانده می شود به خاک می افتند و سجده می کنند.
(سوره اسراء، آیه 107)

182 - سجده همه خلایق

الم تر ان الله یسجد له من فی السموات و من فی الارض و الشمس والقمر و النجوم والجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب؛
آیا ندیدی که سجده می کنند برای خداوند تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان، و بسیاری از مردم امام بسیاری ابا دارند و فرمان عذاب درباره آنها حتمی است.
(سوره حج، آیه 19)

183 - مساجد از آن خداست

و ان السماجد لله فلا تدعوا مع الله احداً؛
و این که مساجد از آن خدا است، در این مساجد احدی را با خدا نخوانید.
(سوره جن، آیه 18)