فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

180 - سجده برای خداوند

الا یسجدوا لله الذی یخرج الخب ء فی السموات والارض و یعلم ما تخفون و تعلنون؛
چرا برای خداوند سجده نمی کنند که آنچه در آسمانها و زمین پنهان است خارج می کند؟ و آنچه را مخفی می کنید و آشکار نمی سازید، می داند؟
(سوره نمل، آیه 25)

181 - سجده بر خاک

قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلی علیهم یخرون للاذقان سجداً؛
بگو: چه شما ایمان بیاورید و چه نیاورید، آنها که پیش از این علم و دانش به آنان داده شده هنگامی که (این ایات) بر آنها خوانده می شود به خاک می افتند و سجده می کنند.
(سوره اسراء، آیه 107)

182 - سجده همه خلایق

الم تر ان الله یسجد له من فی السموات و من فی الارض و الشمس والقمر و النجوم والجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب؛
آیا ندیدی که سجده می کنند برای خداوند تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان، و بسیاری از مردم امام بسیاری ابا دارند و فرمان عذاب درباره آنها حتمی است.
(سوره حج، آیه 19)