فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

178 - سجده آسمان و زمین

و لله یسجده من فی السموات و الارض طوعاً و کرهاً و ضلالهم بالغدو والاصال؛
همه آنها که در آسمانه و زمین هستند از روی اطاعت یا اکراه و همچنین سایه های آنها هر صبح و عصر برای خدا سجده می کنند.
(سوره رعد، آیه 15)

179 - سجده فقط در مقابل خداوند

و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس و لا للقمر واسجدوا الله الذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون؛
و از جمله آیات قدرت الهی، خلقت شب و روز و خورشید و ماه است و نباید هرگز پیش خورشید، و ماه سجده برید (که مخلوقی مانند شما هستند) بلکه اگر به حقیقت خدا را بپرستید خدایی را که خورشید و ماه آفریده است سجده و پرستش کنید (اینجا سجده واجب است).
(سوره فصلت، آیه 37)

180 - سجده برای خداوند

الا یسجدوا لله الذی یخرج الخب ء فی السموات والارض و یعلم ما تخفون و تعلنون؛
چرا برای خداوند سجده نمی کنند که آنچه در آسمانها و زمین پنهان است خارج می کند؟ و آنچه را مخفی می کنید و آشکار نمی سازید، می داند؟
(سوره نمل، آیه 25)