فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1837 - مراقبت از رکوع و سجود

کتب امیرالمؤمنین - علیه السلام - الی محمد بن ابی بکر:
انظر رکوعک و سجودک، فان النبی - صلی الله علیه و آله - کان اتم الناس صلاة و احفظهم لها و کان اذا رکع قال: سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرات و اذا رفع صلبة قال: سمع الله لمن حمده. اللهم لک الحمد مل ء سمواتک و مل ء ارضک و مل ء من شئت من شی ء فاذا سجد قال: سبحان ربی الاعلی و بحمده ثلاث مرات؛
امام علی (ع) به محمد بن ابوبکر نوشت: به رکوع و سجودت بنگر و مراقب آن باش زیرا پیامبر (ص) بهتر از همه مردم نماز را به اتمام می رساند و آن را حفظ می کرد و وقتی به رکوع می رفت سه بار می گفت: سبحان ربی العظیم و بحمده و وقتی که از رکوع برمی خاست، می گفت: سمع الله لمن حمده، الله لک الحمد مل ء سمواتک و مل ء ارضک و مل ء ما شئت من شی ء؛ (خداوند می شنود کسی را که او را ستایش می کند. خدایا! به اندازه ظرفیت آسمانهایت و زمین، و به اندازه ظرفیت هرچه می خواهی، تو را سپاس) و وقتی به سجده می رفت، سه بار می گفت: سبحان ربی الاعلی و بحمده.
(بحارالانوار، ج 85، ص 104)

1838 - رکوع و سجود امام صادق - علیه السلام -:

روی ابان بن تغلب:
انه عد علی الصادق - علیه السلام - فی الرکوع و السجود ستین تسبیحة؛
ابان بن تغلب تسبیح امام صادق (ع) را در رکوع و سجودش شماره کرد، که شصت تسبیح بود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 109)

1839 - رکوع و سجود صحیح و کامل

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا احسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لکل حسنة سبع مائة، و ذلک قول الله تبارک و تعالی و الله یضاعف لمن یشاء فأحسنوا اعمالکم التی تعملونها لثواب الله، فقلت له: و ما الاحسان؟ قال: فقال: اذا صلیت فاسحن رکوعک و سجودک و اذا صمت فتوق کل ما فیه فساد صومک و اذا حججت فتوق ما یحرم علیک فی حجک و عمرتک قال: و کل عمل تعمله فلیکن نقیاً من الدنس؛
آنگاه که مؤمن عملش را درست به جای آورد، خداوند عمل او را چند برابر می کند و برای هر حسنه ای هفتصد برابر پاداش می دهد، چرا، که خداوند فرمود: و خداوند برای هر کسی که بخواهد می افزاید. پس اعمالی که برای پاداش خدا انجام می دهید، درست به جای آورید، راوی گوید: پرسیدم: احسان چیست؟ فرمود: هنگامی که نماز می خوانی، رکوع و سجود را درست انجام بده، و وقتی روزه می گیری، از هر چیزی که آن را تباه می سازد، خود را نگاه دار، و هنگامی که حج می گزاری، از هر چیزی که در حج و عمره بر تو حرام است پرهیز کن، و در ادامه نیز فرمود: هر عملی که انجام می دهی، باید از هر پلیدی پاک بماند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 116)