فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1831 - نتیجه رکوع و سجود مؤمن

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
فما من مؤمن یوافق تلک الساعة ان یکون ساجداً او راکعاً او قائماً الا حرم الله جسده علی النار؛
هر مؤمنی در حال رکوع یا سجود یا قیام مشغول باشد، خداوند سبحان جسدش را بر آتش جهنم حرام می گرداند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 8)

1832 - دوری از صفات رذیله در رکوع و سجود

فی صحف ادریس
اذا دخلتم فی الصلاة فاصر فوا لها خواطرکم و افکارکم و ادعوا الله دعاء طاهراً متفرغاً و سلوه مصالحکم و منافعکم بخضوع و خشوع و طاعة و استکانة، و اذا رکعتم و سجدتم فابعدوا عن نفوسکم افکار الدنیا و هو اجس السوء، و افعال الشر، و اعتقاد المکر، و مأکل السحت، و العدوان والاحقاد، و اطر حوا بینکم ذلک کله؛
چون به نماز می پردازید، تمامی اندیشه و فکرتان را متوجه آن کنید و با فراغت بال (از امور دنیا) به درگاه خداوند دعا کنید و با خضوع و خشوع، فرمانبرداری و دل شکسته آن که مصلحت شما در آن از او بخواهید و چون به رکوع و سجده رفتید، دنیا و دوستی، کارهای بشر، اندیشه فریب کاری، حرام خوردن، تعدی به دیگران و کینه را از خود دور کنید (و با دلی پاک و فارغ از شر و کینه به درگاه خدا روید).
(بحارالانوار، ج 84، ص 253)

1833 - رحمت خدا در رکوع و سجود

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا قام العبد فی صلاته ذر البر علی رأسه، حتی یرکع، فاذا رکع علته رحمة الله حتی یسجد و الساجد یسجد علی قدمی الله فلیسأل و لیرغب؛
آنگاه که بنده در نمازش برخیزد، نیکی بر سرش افشانده می شود تا به رکوع برود و چون به رکوع رفت، رحمت خدا او را احاطه می کند تا به سجده برود و سجده کننده بر روی پاهای خداوند افتاده است از این رو، باید از او بخواهد و به آنچه نزد او است، دل نبندد.
(کنزالعمال، ج 7، ص 289، ح 18924)