فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1826 - رکوع و سجود بهترین عبادت

قال علی - علیه السلام -:
نعم العبادة السجود و الرکوع؛
سجود و رکوع در پیشگاه الهی، خوب عبادتی است.
(تصنیف غررالحکم، ص 175،)

1827 - عادت به رکوع و سجود

قال الصادق - علیه السلام -:
لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده، فان ذلک شی ء اعتاده فلو ترکه استوحش لذلک ولکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته؛
به رکوع و سجده های طولانی افراد نگاه نکنید، زیرا ممکن است به آن عبادت کرده باشند، و برای او یک امر عادی شده باشد؛ و اگر آن را ترک کنند وحشت کنند، بلکه راستگویی و امانتداری او را بنگر.
(تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 496، ص 105)

1828 - تأثیر طولانی رکوع و سجود

قال علی - علیه السلام -:
لا یقرب من الله سبحانه الا کثرة السجود و الرکوع؛
چیزی جز کثرت سجود و رکوع، شخص را به تقرب خداوند سبحان نرساند.
(تصنیف غرر الحکم، ص 175)