فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1821 - درک حقیقت نماز

قال الرضا - علیه السلام -:
ان رجلا من اصحاب علی - علیه السلام - یقال له قیس کان یصلی فلما صلی رکعة اقبل اسود قصار فی موضع السجود فلما نحی جبینه عن موضعه تطوق الاسود فی عنقه ثم انساب فی قمیصه؛
مردی از اصحاب علی (ع) که به او قیص می گفتند به نماز ایستاد وقتی رکعتی خواند، ناگهان مار سیاهی آمد و در موضع سجده قیس قرار گرفت قیس با بی توجهی کامل به رکوع و سجود رفت وقتی پیشانی از موضع سجده برداشت مار به گردن قیس پیچید سپس از یقه وارد پیراهن او شد، ولی این بنده صالح خدا که حقیقت نماز را دریافته بود به نمازش ادامه داد و آسیبی هم از مار ندید.
(بحارالانوار، ج 84، ص 246)

1822 - رکوع و سجود ناقص

قال الباقر - علیه السلام -:
بینا رسول الله - صلی الله علیه و آله - جالس فی المسجد اذ دخل رجل فقام یصلی فلم یتم رکوعه و لا سجوده، فقال رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم -: نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در مسجد نشسته بود مردی وارد گردید و به نماز ایستاد و رکوع و سجود را به طور کامل انجام نداد پیامبر فرمود: رکوع و سجود او به نوک زدن کلاغ شبیه است اگر این مرد بمیرد و نمازش بدین شکل باشد، به چیزی غیر از دین من مرده است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 101)

1823 - اجتناب از فکر و خیال در رکوع و سجود

قال ادریس - علیه السلام -:
اذا دخلتم فی الصلاة فاصر فوا لها خواطرکم و افکارکم و ادعوا الله دعاء طاهراً متفرغاً و سلوه مصالحکم و منافعکم بخضوع و خشوع و طاعة و استکانة و اذا رکعتم و سجدتم فابعدوا عن نفوسکم افکار الدنیا و هواجس السوء و افعال الشر، و اعتقاد المکر، و ماکل السحت، و العدوان، و الاحقاد، واطرحوا، بینکم ذلک کله؛
هرگاه به نماز وارد شدید، خاطر و افکارتان را به نماز اختصاص دهید (و به چیزی غیر از نماز نیندیشید) و از خدا بخواهید و دعا کنید، دعایی پاک در حالی که از همه چیز غیر از خدا فارغ باشید. و با خضوع و خشوع و اطاعت و استعانت مصالح و منافع خود را از خداوند در خواست نمایید و هنگام رکوع و سجود، افکار دنیوی و خیالات باطل و ناشایسته و زشتیها را از جانتان دور کنید عقیده ناسالم و مکارانه نداشته باشید. از غذای حرام بپرهیزید دشمنی و کینه توزی و حسد را از خود دور کنید تمام این بدیها و زشتیها را از خود دور کنید و دنبال خیالات باطل نروید.
(بحارالانوار، ج 84، ص 252)