فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1820 - ذکر صلوات در رکوع و سجود

قال الباقر - علیه السلام -:
من قال فی رکوعه و سجوده و قیامه اللهم صل علی محمد و آله محمد کتب الله له ذلک بمثل الرکوع و السجود و القیام؛
هر کس که در رکوع و سجود قیام خود بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد خداوند متعال ثواب آن را مانند ثواب رکوع و سجود و قیام برای او می نویسد.
(ثواب الاعمال، ص 61)

1821 - درک حقیقت نماز

قال الرضا - علیه السلام -:
ان رجلا من اصحاب علی - علیه السلام - یقال له قیس کان یصلی فلما صلی رکعة اقبل اسود قصار فی موضع السجود فلما نحی جبینه عن موضعه تطوق الاسود فی عنقه ثم انساب فی قمیصه؛
مردی از اصحاب علی (ع) که به او قیص می گفتند به نماز ایستاد وقتی رکعتی خواند، ناگهان مار سیاهی آمد و در موضع سجده قیس قرار گرفت قیس با بی توجهی کامل به رکوع و سجود رفت وقتی پیشانی از موضع سجده برداشت مار به گردن قیس پیچید سپس از یقه وارد پیراهن او شد، ولی این بنده صالح خدا که حقیقت نماز را دریافته بود به نمازش ادامه داد و آسیبی هم از مار ندید.
(بحارالانوار، ج 84، ص 246)

1822 - رکوع و سجود ناقص

قال الباقر - علیه السلام -:
بینا رسول الله - صلی الله علیه و آله - جالس فی المسجد اذ دخل رجل فقام یصلی فلم یتم رکوعه و لا سجوده، فقال رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم -: نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در مسجد نشسته بود مردی وارد گردید و به نماز ایستاد و رکوع و سجود را به طور کامل انجام نداد پیامبر فرمود: رکوع و سجود او به نوک زدن کلاغ شبیه است اگر این مرد بمیرد و نمازش بدین شکل باشد، به چیزی غیر از دین من مرده است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 101)