فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1815 - تقرب به وسیله رکوع و سجود

قال علی - علیه السلام -:
تقرب الی الله سبحانه بالسجود و الرکوع و الخضوع لعظمته والخشوع؛
به وسیله سجده و رکوع و خضوع و خشوع در برابر عظمت خدا به او تقرب جوی.
(غرر الحکم، ص 356)

1816 - دعا کردن در رکوع و سجود

عن سعید بن یسار قال:
قلت لابی عبدالله - علیه السلام -: ادعوا و انا راکع او ساجد؟ قال - علیه السلام - نعم ادع و انت ساجد فان اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، ادع الله لدنیاک و اخرتک؛
سعید بن یسار گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: در رکوع و سجده می توانم دعا کرده، از خدا حاجت بخواهم؟ حضرت فرمود: آری، به خصوص در حال سجده دعاکن؛ زیرا سجده نزدیکترین حالت بنده به خداست و در سجده برای دنیا و آخرتت دعا کن.
(میزان الحکمه، ج 4، ص 381)

1817 - رکوع و سجود کامل

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
فاذا هو اتم رکوعها و سجودها و اتم سهامها صعدت الی السماء لها نور یتلألؤ و فتحت لها ابواب السماء و تقول حافظت علی حفظک الله و تقول الملائکة صلی الله علی صاحب هذه الصلوة و اذا لم یتم سهامها صعدت و لها ظلمة و غلق ابواب السماء دونها و تقول ضیعتنی ضیعک الله و ضرب بها وجهه؛
زمانی که نمازگزار رکوع و سجود نمازش را کامل به جا می آورد و قسمتهای نماز را که کامل کرد (این نماز) به آسمان صعود می کند، در حالی که نور از او تلألؤ میکند و ابواب آسمان برای او گشوده می شود و (خطاب به او) می گوید: مرا محافظت کردی خدایت محافظت کند و ملائکه گویند: درود بر صاحب این نماز و زمانی که قسمتهای نماز کامل گزارده نشود (به آسمان) صعود می کند در حالی که تاریک و ظلمانی است و ابواب آسمان به رویش بسته می شود (و خطاب به نمازگزار) می گوید: ضایع کردی مرا، خدا تو را ضایع کند در این حال نماز را به چهره این نمازگزار می زنند.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 173)