فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1814 - هنگام رکوع و سجود تکبیر بگو

قال ابوجعفر - علیه السلام -:
اذا اردت ان ترکع و تسجد فارفع یدیک فکبر ثم ارکع واسجد؛
هرگاه خواستی به رکوع یا سجده بروی، دو دستت را بلند کن، و تکبیر بگو آنگاه به رکوع یا سجده برو.
(اصول وافی، ج 8، ص 702)

1815 - تقرب به وسیله رکوع و سجود

قال علی - علیه السلام -:
تقرب الی الله سبحانه بالسجود و الرکوع و الخضوع لعظمته والخشوع؛
به وسیله سجده و رکوع و خضوع و خشوع در برابر عظمت خدا به او تقرب جوی.
(غرر الحکم، ص 356)

1816 - دعا کردن در رکوع و سجود

عن سعید بن یسار قال:
قلت لابی عبدالله - علیه السلام -: ادعوا و انا راکع او ساجد؟ قال - علیه السلام - نعم ادع و انت ساجد فان اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، ادع الله لدنیاک و اخرتک؛
سعید بن یسار گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: در رکوع و سجده می توانم دعا کرده، از خدا حاجت بخواهم؟ حضرت فرمود: آری، به خصوص در حال سجده دعاکن؛ زیرا سجده نزدیکترین حالت بنده به خداست و در سجده برای دنیا و آخرتت دعا کن.
(میزان الحکمه، ج 4، ص 381)