فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1807 - رکوع پیامبر (ص)

قال الصادق - علیه السلام -:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - اذا رکع لو صب علی ظهره ماء لاستقر و قال: فرج اصابعک علی رکبتیک فی االرکوع، و ابلغ اطراف اطابعک عیون الرکبتین؛
پیامبر خدا (ص) هنگامی که به رکوع می رفت، اگر آب بر پشتش ریخته می شد، استقرار می یافت سپس فرمود: انگشتان را بر روی زانوهایت در رکوع باز کن و انگشتان را به گودیهای زیر زانو برسان.
(بحارالانوار، ج 85، ص 115)

1808 - ذکر رکوع سه بار

قال الصادق - علیه السلام -:
و قل فی الرکوع سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرات؛
در رکوع سه بار بگو: سبحان ربی العظیم و بحمده.
(بحارالانوار، ج 85، ص 115)

1809 - گفتن ذکر بعد از رکوع

قال الصادق - علیه السلام -:
و اذا رفعت رأسک من الرکوع فقل: سمع الله لمن حمده؛
وقتی سر از رکوع برداشتی بگو: سمع الله لمن حمده.
(بحارالانوار، ج 85، ص 115)