فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1803 - رکوع کامل و رفع وحشت قبر

قال الباقر - علیه السلام -:
من اتم رکوعه لم تدخله وحشة فی قبره؛
کسی که رکوع خود را به تمام و کمال انجام دهد، وحشتی در قبر بر او وارد نمی شود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 107)

1804 - ذکر مستحبی در رکوع

یقول فی رکوعه ما روی عن الباقر - علیه السلام -:
اللهم لک رکعت، و لک خشعت و بک امنت، و لک اسلمت، و علیک توکلت، و انت ربی، خشع لک سمعی و بصری و مخی و عصبی و عظامی و ما اقلته قد مای لله رب العالمین؛
روایت شده که امام باقر (ع) در رکوع می گفت: بارخدایا! برای تو رکوع و خشوع کردم و به تو ایمان آوردم و تسلیم توام و بر تو توکل می کنم و تو خدای من هستی، گوش، چشم، مغز، اعصاب، استخوانهای من برای تو خاشع اند، و هرچه گام برمی دارم، برای خدایی است که پروردگار جهانیان است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 110)

1805 - رکوع طولانی علی (ع)

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
کان علی علیه السلام یرکع فیسل عرقه حتی یطأ فی عرقه من طول قیامه؛
علی (ع) به اندازه ای به رکوع طول می داد که عرق از بدنش سرازیر می شد و زیر پایش می ریخت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 110)