فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1802 - نحوه رکوع در بیان امام صادق (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی رکوعه و سجوده؛
نمازش درست نیست کسی که در رکوع و سجودش پشت خود را مستقیم و راست قرار ندهد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 107)

1803 - رکوع کامل و رفع وحشت قبر

قال الباقر - علیه السلام -:
من اتم رکوعه لم تدخله وحشة فی قبره؛
کسی که رکوع خود را به تمام و کمال انجام دهد، وحشتی در قبر بر او وارد نمی شود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 107)

1804 - ذکر مستحبی در رکوع

یقول فی رکوعه ما روی عن الباقر - علیه السلام -:
اللهم لک رکعت، و لک خشعت و بک امنت، و لک اسلمت، و علیک توکلت، و انت ربی، خشع لک سمعی و بصری و مخی و عصبی و عظامی و ما اقلته قد مای لله رب العالمین؛
روایت شده که امام باقر (ع) در رکوع می گفت: بارخدایا! برای تو رکوع و خشوع کردم و به تو ایمان آوردم و تسلیم توام و بر تو توکل می کنم و تو خدای من هستی، گوش، چشم، مغز، اعصاب، استخوانهای من برای تو خاشع اند، و هرچه گام برمی دارم، برای خدایی است که پروردگار جهانیان است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 110)