فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1801 - تعداد ذکر امام صادق (ع) در رکوع

عن حمزة ابن حمران و الحسن بن زیاد قالا:
دخلنا علی ابی عبدالله - علیه السلام - و عنده قوم فصلی بهم العصر و کنا قد صلینا العصر فعددنا له فی کل رکعة سبحان ربی العظیم ثلاثاً و ثلاثین مرة؛
از حمزة بن حمران و حسن بن زیا نقل است: بر امام صادق (ع) وارد شدیم. گروهی نزد او بودند حضرت نماز عصر را به جماعت برایشان خواند - و نماز عصر را خود پیش از آن خوانده بودیم - و در هر رکعتی که تعداد ذکر سبحان ربی العظیم او را شماردیم، سی و سه بار بود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 109)

1802 - نحوه رکوع در بیان امام صادق (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی رکوعه و سجوده؛
نمازش درست نیست کسی که در رکوع و سجودش پشت خود را مستقیم و راست قرار ندهد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 107)

1803 - رکوع کامل و رفع وحشت قبر

قال الباقر - علیه السلام -:
من اتم رکوعه لم تدخله وحشة فی قبره؛
کسی که رکوع خود را به تمام و کمال انجام دهد، وحشتی در قبر بر او وارد نمی شود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 107)