فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

احادیث:

1785 - رکوع کامل

قال الباقر - علیه السلام -:
من اتم رکوعه لم یدخله وحشة القبر؛
هر کس که رکوعش تمام و کامل باشد، دچار وحشت قبر نمی شود.
(مواعظ العددیه، ص 243)

1786 - تأثیر رکوع حقیقی

قال الصادق - علیه السلام -:
لا یرکع عبدالله رکوعاً علی الحقیقة، الا زینة الله تعالی بنور بهائه و اظله فی ضلال کبریائه و کساه کسوة اصفیائه؛
هیچ بنده ای برای خدا به حقیقت رکوع نکند مگر آن خداوند تعالی او را به نور جمال خود بیاراید و در سایه کبریایی اش جای دهد و جامه برگزیدگانش بپوشاند.
(مصباح الشریعه، ص 14)