فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

175 - لجاجت کافران در رکوع

و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون؛
و هنگامی که به آنها (کافران) گفته شود: رکوع کنید! رکوع نمی کنند.
(سوره مرسلات آیه 48)

176 - ذکر رکوع

فسبح باسم ربک العظیم:
پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن.
(سوره واقعه، آیه 74)

177 - ذکر سجده

سبح اسم ربک الاعلی:
نام پروردگار بلند مرتبه ات را تسبیح کن.
(سوره اعلی آیه 1)