فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

174 - رکوع حضرت مریم (س)

یا مریم اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین؛
ای مریم! فرمانبدار خدا باش، و سجده برای حضرت حق به جای آور و با اهل رکوع و عبادت به رکوع و بندگی برای پروردگارت برخیز.
(سوره آل عمران، آیه 43)

175 - لجاجت کافران در رکوع

و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون؛
و هنگامی که به آنها (کافران) گفته شود: رکوع کنید! رکوع نمی کنند.
(سوره مرسلات آیه 48)

176 - ذکر رکوع

فسبح باسم ربک العظیم:
پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن.
(سوره واقعه، آیه 74)