فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

172 - رکوع مایه رستگاری و نجات

یا ایهاالذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون:
ای اهل ایمان؟ در برابر خدا رکوع و سجود به جای آرید و حضرت او را در تمام شئون حیات بنده و فرمانبردار باشید و هر کار خیری را انجام بدهید تا به رستگاری و فلاح و پیروزی و نجات برسید.
(سوره حج، آیه 77)

173 - رکوع، راهی برای توبه

... فاستغفر ربه و خر راکعاً و اناب...؛
از این رو، از پروردگار خویش طلب آمرزش نمود و بر او پرستش کننده در افتاد و توبه کرد.
(سوره ص، آیه 24)

174 - رکوع حضرت مریم (س)

یا مریم اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین؛
ای مریم! فرمانبدار خدا باش، و سجده برای حضرت حق به جای آور و با اهل رکوع و عبادت به رکوع و بندگی برای پروردگارت برخیز.
(سوره آل عمران، آیه 43)