فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

171 - رکوع یاران محمد (ص)

محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تریهم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من الله و رضواناً سیماهم فی وجوههم من اثر السجود...؛
محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی آنها همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است.
(سوره فتح، آیه 29)

172 - رکوع مایه رستگاری و نجات

یا ایهاالذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون:
ای اهل ایمان؟ در برابر خدا رکوع و سجود به جای آرید و حضرت او را در تمام شئون حیات بنده و فرمانبردار باشید و هر کار خیری را انجام بدهید تا به رستگاری و فلاح و پیروزی و نجات برسید.
(سوره حج، آیه 77)

173 - رکوع، راهی برای توبه

... فاستغفر ربه و خر راکعاً و اناب...؛
از این رو، از پروردگار خویش طلب آمرزش نمود و بر او پرستش کننده در افتاد و توبه کرد.
(سوره ص، آیه 24)