فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

آیات:

170 - رکوع با رکوع کنندگان

و اقیمواالصلوة و اتوا الزکوة و ارکعوا مع الراکعین؛
نماز را برپای دارید و زکات بدهید و رکوع کنید با رکوع کنندگان.
(سوره بقره آیه 43)

171 - رکوع یاران محمد (ص)

محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تریهم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من الله و رضواناً سیماهم فی وجوههم من اثر السجود...؛
محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی آنها همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است.
(سوره فتح، آیه 29)