فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1784 - سوره های معوذتین

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
من اوتر بالمعوذتین و قل هو الله احد قیل له: یا عبدالله ابشر فقد قبل الله وترک؛
از ابو عبیده حذاء روایت شده است که امام باقر (ع) فرمود: هر کس در سه رکعت نماز وتر (یعنی سه رکعت شفع و وتر نماز شب) سوره های فلق، ناس را با سوره توحید قرائت کند، به او خطاب شود: ای بنده خدا! مژده باد تو را که خداوند وتر تو را قبول کرد.
(ثواب الاعمال، ص 291)

فصل سی ویکم ا: رکان نماز، رکوع

آیات: