فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1783 - مداومت بر سوره توحید

عن حفض بن غیاث قال: سمعت اباعبدالله - علیه السلام - یقول لرجل
اتحب البقاء فی الدنیا؟ قال: و لم. قال لقراءة قل هو الله احد فسکت عنه، قم قال من بعد ساعة: یا حفض من مات اولیائنا و شیعتنا و لم یحسن القرآن علم فی قبره لیرفع الله فیه به درجته درجات الجنة علی قدر عدد آیات القران فیقال لقاری ء القران: اقرأ و ارق؛
حفص بن غیاث می گوید: شنیدم حضرت صادق (ع) به مردی می فرمود: تو میل داری همیشه در دنیا باقی باشی؟ گفت: آری فرمود: چرا؟ گفت: برای اینکه مکرر سوره قل هو الله احد را قرائت کنم. حضرت اندکی تأمل کرد، سپس فرمود: ای حفص! هر کس از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را درست نتواند بخواند در قبر به وی بیاموزند تا خداوند بدان درجه او را در بهشت بالا برد؛ زیرا درجات بهشت به عدد آیات قرآن است و به قاری گفته می شود بخوان و بالا برو.
(ثواب الاعمال، ص 290)

1784 - سوره های معوذتین

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
من اوتر بالمعوذتین و قل هو الله احد قیل له: یا عبدالله ابشر فقد قبل الله وترک؛
از ابو عبیده حذاء روایت شده است که امام باقر (ع) فرمود: هر کس در سه رکعت نماز وتر (یعنی سه رکعت شفع و وتر نماز شب) سوره های فلق، ناس را با سوره توحید قرائت کند، به او خطاب شود: ای بنده خدا! مژده باد تو را که خداوند وتر تو را قبول کرد.
(ثواب الاعمال، ص 291)

فصل سی ویکم ا: رکان نماز، رکوع