فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1779 - خواندن سوره توحید در همه حال

عن السکونی عن جعفر بن محمد عن ابیه - علیهماالسلام - قال
ان النبی - صلی الله علیه و آله - صلی علی سعد بن معاذ فقال: لقد وافا من الملائکة تسعون الف ملک و فیهم جبرئیل - علیه السلام - یصلون علیه، فقلت له: یا جبرئیل استحق صلاتکم علیه؟ فقال: بقراءة قل هو الله احد قائماً و قاعداً و راکباً و ماشیاً و ذاهباً و جائیاً؛
از سکونی از حضرت صادق از پدرش (ع) روایت شده است که رسول خدا (ص) بر جنازه سعدبن معاذ نماز گزارد و فرمود: نود هزار ملک بر او نماز خواندند، که جبرئیل در میان ایشان بود رسول خدا گوید: پرسیدم از جبرئیل که به چه عمل وی مستحق این شده که شما بر او نماز گزاردید؟ گفت: به سبب اینکه قل هو الله احد را ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در حال رفتن و در حال بازگشتن و در همه حال می خواند.
(ثواب الاعمال، ص 289)

1780 - سوره توحید بعد از نماز صبح

عن عبدالله بن حی قال: سمعت امیرالمؤمنین - علیه السلام - یقول:
من قرأ قل هو الله احد احدی عشرة مرة فی دبر الفجر لم یتبعه فی ذلک الیوم ذنب و ان رغم انف الشیطان؛
از عبدالله بن وحی روایت شده است که گفت: از امیرالمؤمنی (ع) شنیدم که می فرمود: هر کس قل هو الله احد را یازده بار بعد از نماز صبح بخواند، در آن روز به گناهی دچار یا آلوده نشود؛ هرچند این برخلاف میل شیطان است.
(ثواب الاعمال، ص 289).

1781 - سوره توحید و دفع بلا

عن ابراهیم بن مهزم عن رجل سمع اباالحسن - علیه السلام - یقول:
من قدم قل هو الله احد بینه و بین جبار منعه بقراءتها بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله فاذا فعل ذلک رزقة الله خیره، و منعه شره و قال: اذا خفت امراً فاقرأ مائه ایة من القرآن من حیث شئت ثم قال: اللهم اکشف عنی البلاء ثلاث مرات؛
از ابراهیم بن مهزم نقل شده است که مردی گفت: شنیدم از موسی بن جعفر (ع) فرمود: هر کس پیش از آن که بر جباری وارد شود، سوره قل هو الله احد را تلاوت کند، خدا او را از هر جانب، پیش رو، و پشت سر و سمت راست و چپ از شر آن جبار محفوظ فرماید، و چون چنین کند، خداوند نیکی آن جبار را نصیبش گرداند، و شرش را از وی دفع نماید. و نیز فرمود: هرگاه از امری بترسی، صد آیه از قرآن تلاوت کن، از هرکجا که خواهی، آنگاه سه بار بگو: اللهم اکشف عنی البلاء (یعنی خداوندا! این بلا را از من دور گردان).
(ثواب الاعمال، ص 289)