فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1777 - تأثیر ترک سوره توحید

عن اسحاق بن عمار، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من مضت له جمعة و لم یقرأ فیها ب قل هو الله احد ثم مات، مات علی دین ابی لهب؛
از اسحاق بن عمار روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس هفته ای بر او بگذرد و سوره قل هو الله احد را (دانسته) در آن (نماز) نخواند و بمیرد، بر دین ابو لهب مرده است.
(ثواب الاعمال، ص 287)

1778 - سوره توحید و آمرزش گناهان

عن امیرالمؤمنین، - علیه السلام - قال: قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من قرأ قل هو الله احد مأئة مرة حین یأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسین سنة؛
از علی (ع) روایت شده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس هنگام خواب صد بار سوره قل هو الله احد را بخواند، گناه پنجاه سال او آمرزیده شود.
(ثواب الاعمال، ص 288)

1779 - خواندن سوره توحید در همه حال

عن السکونی عن جعفر بن محمد عن ابیه - علیهماالسلام - قال
ان النبی - صلی الله علیه و آله - صلی علی سعد بن معاذ فقال: لقد وافا من الملائکة تسعون الف ملک و فیهم جبرئیل - علیه السلام - یصلون علیه، فقلت له: یا جبرئیل استحق صلاتکم علیه؟ فقال: بقراءة قل هو الله احد قائماً و قاعداً و راکباً و ماشیاً و ذاهباً و جائیاً؛
از سکونی از حضرت صادق از پدرش (ع) روایت شده است که رسول خدا (ص) بر جنازه سعدبن معاذ نماز گزارد و فرمود: نود هزار ملک بر او نماز خواندند، که جبرئیل در میان ایشان بود رسول خدا گوید: پرسیدم از جبرئیل که به چه عمل وی مستحق این شده که شما بر او نماز گزاردید؟ گفت: به سبب اینکه قل هو الله احد را ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در حال رفتن و در حال بازگشتن و در همه حال می خواند.
(ثواب الاعمال، ص 289)