فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1775 - سوره توحید بعد از نماز

عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضة ب قل هو الله الحد فانه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا و الاخرة، و غفر الله له ولوالدیه و ما ولداً؛
از ابوبکر حضرمی روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس به خداوند و روز جزا ایمان دارد، خواندن قل هو الله احد را بعد از نمازهای واجب خود ترک نکند؛ زیرا هرکه بعد از نماز آن را تلاوت کند، خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او فراهم آورد و او و پدر و مادرش و فرزندان پدر و مادرش همه را بیامرزد.
(ثواب الاعمال، ص 287)

1776 - سوره توحید و رفع گرفتاری

عن هارون بن خارجة عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من اصابه مرض او شدة و لم یقرأ فی مرضه او شدته ب قل هو الله احد ثم مات فی مرضه او فی تلک الشدة التی نزلت به فهو من اهل النار؛
و از هارون بن خارجه روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس را مرضی یا گرفتاری پیش آید و برای رفع آن قل هو الله احد را نخواند و در آن حادثه بمیرد، اهل آش است.
(ثواب الاعمال، ص 287)

1777 - تأثیر ترک سوره توحید

عن اسحاق بن عمار، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من مضت له جمعة و لم یقرأ فیها ب قل هو الله احد ثم مات، مات علی دین ابی لهب؛
از اسحاق بن عمار روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس هفته ای بر او بگذرد و سوره قل هو الله احد را (دانسته) در آن (نماز) نخواند و بمیرد، بر دین ابو لهب مرده است.
(ثواب الاعمال، ص 287)