فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1774 - سوره توحید در همه نمازها

عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من مضی به یوم واحد فصلی فیه خمس صلوات و لم یقرأ فیها ب قل هو الله احد قیل له: یا عبدالله لست من المصلین؛
از منصور بن حازم روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس روزی بر او بگذرد و پنج نوبت نماز بگزراد و سوره قل هو الله احد را در آنها قرائت نکند، بدو خطاب شود: ای بنده خدا! تو از نمازگزاران نیستی.
(ثواب الاعمال، ص 287)

1775 - سوره توحید بعد از نماز

عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضة ب قل هو الله الحد فانه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا و الاخرة، و غفر الله له ولوالدیه و ما ولداً؛
از ابوبکر حضرمی روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس به خداوند و روز جزا ایمان دارد، خواندن قل هو الله احد را بعد از نمازهای واجب خود ترک نکند؛ زیرا هرکه بعد از نماز آن را تلاوت کند، خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او فراهم آورد و او و پدر و مادرش و فرزندان پدر و مادرش همه را بیامرزد.
(ثواب الاعمال، ص 287)

1776 - سوره توحید و رفع گرفتاری

عن هارون بن خارجة عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من اصابه مرض او شدة و لم یقرأ فی مرضه او شدته ب قل هو الله احد ثم مات فی مرضه او فی تلک الشدة التی نزلت به فهو من اهل النار؛
و از هارون بن خارجه روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس را مرضی یا گرفتاری پیش آید و برای رفع آن قل هو الله احد را نخواند و در آن حادثه بمیرد، اهل آش است.
(ثواب الاعمال، ص 287)